Vårt erbjudande

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2020-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

Det är här Högström & Co kommer in i bilden. Vårt omvärlds- och marknadsperspektiv innebär att vi sätter oss in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha.

Chefsrekrytering

Chefsrekrytering är Högström & Co:s kärnverksamhet. Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom området. Vi är en engagerad partner, som lägger stor vikt vid att förstå din verksamhet, dina utmaningar och behoven i din bransch. Det är nyckeln till en lyckad chefsrekrytering. Med den insikten arbetar vi systematiskt med vår process för att identifiera och rekrytera rätt kandidat till den aktuella tjänsten.

Högström & Co arbetar till större delen med aktiv kandidatsökning, Executive Search. Där söker vår professionella researchkonsult via databaser, personliga nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med den aktuella kravprofilen.

Specialistrekrytering

Ofta har dessa tjänster en strategisk betydelse för dig som kund. Det kan vara olika typer av specialister, tekniska eller kommersiella. Många gånger är dessa specialister svåra att finna, därför krävs det en gedigen analys och en konsult med lång erfarenhet.

Styrelserekrytering

När styrelseledamöter ska tillsättas går vägarna allt som oftast genom vänner, gamla kontakter eller genom bank och revisorer. Förhoppningsvis är det bekanta med gott omdöme och visst kan rekryteringen bli klockren, men tyvärr handlar det mer om tur än om något annat. Vi har samma approach och tillvägagångssätt oavsett som det är en styrelseledamot eller en VD vi ska rekrytera. Det gäller att förstå uppdragsgivarens situation och med affärsmässighet och relevanta insikter arbeta metodiskt för att hitta rätt kandidat.

Rådgivning

Högström & Co erbjuder även tjänster inom ledningsutveckling, som till exempel chefsstöd, karriärrådgivning samt bedömning av nyckelmedarbetare. Vi genomför också bedömningar av slutkandidater, ”second opinion”, där du som kund vill ha vår bedömning och rekommendation.