Chefsrekrytering

Chefsrekrytering är Högström & Co:s kärnverksamhet. Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom området. Vi är en engagerad partner, som lägger stor vikt vid att förstå din verksamhet, dina utmaningar och behoven i din bransch. Det är nyckeln till en lyckad chefsrekrytering. Med den insikten arbetar vi systematiskt med vår process för att identifiera och rekrytera rätt kandidat till den aktuella tjänsten.

Ett affärsmässigt perspektiv på rekrytering

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut, och en konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa kompetenserna.

Det är här Högström & Co kommer in i bilden. Vårt affärsmässiga perspektiv och breda arbetssätt innebär att vi ställer fler frågor och träffar fler personer hos företaget. När vi förstår din verksamhet på djupet blir träffsäkerheten i våra rekommendationer större.

Analys och kravspecifikation

Varje rekrytering börjar med en analys av din verksamhets nuläge, förutsättningar, utmaningar och mål. Både på kort och lång sikt. Målen kan till exempel handla om förväntningar på ökad tillväxt, expansion på nya marknader, effektivisering eller ökad lönsamhet. Vi sätter oss in i din bransch, läser in material och intervjuar nyckelmedarbetare. Sedan genomför vi en analys och formulerar en kravspecifikation som tydligt beskriver de åtgärder som din verksamhet behöver genomföra. Vi är här en aktiv och utmanande diskussionspartner för dig.

Genom att ha en tydlig bild av er nya medarbetares prioriterade uppgifter – och därmed en korrekt kravbild vad gäller kunskap, erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper – säkerställer vi de bästa förutsättningarna för att din verksamhet når de uppsatta målen.

Chefsrekrytering med garanti

Under processen med att rekrytera en ledare ställer vi oss tre viktiga frågor: Kommer kandidaten vi föreslår att klara jobbet? Kommer kandidaten att tacka ja? Kommer kandidaten att stanna kvar på posten?

För att du ska känna dig trygg i din viktiga utmaning att hitta rätt person, erbjuder vi chefsrekrytering med garanti. Det innebär att om personen inte fungerar i sin roll, då gör vi om rekryteringen. Vi värderar våra långa kundrelationer högt och sätter en ära i att du alltid ska känna dig säker på att slutresultatet blir bra.