Production Manager – Åsljunga Pallen

If you are English speaking please contact Mats Högström, phone +46 706 97 06 60 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish and English in speech and writing.

Åsljunga Pallen som grundades 1951, är idag en av Sveriges största och mest moderna lastpallstillverkare i trä. Företaget erbjuder marknaden miljövänliga, kostnadseffektiva och högkvalitativa produkter som skapar mervärde i kundernas godshantering. Åsljunga Pallen har genom åren valt att göra betydande investeringar i automatisering och digitalisering för att effektivisera tillverkningsprocesserna.

Företaget är idag certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, PEFC / FSC samt ISPM-15.

Produktionsanläggningen som finns i närheten av Örkelljunga är en av de modernaste i branschen och processen är helt utvecklad i ett cirkulärt perspektiv där inget går till spillo. Hjärtat i företaget är sågverket där alla olika virkesartiklar produceras för att sammanfogas till den slutliga produkten. Råvaran är pallvirke som är ett unikt sortiment för regionen och något som tillsammans med andra aktörer utvecklats för att skapa en hållbar utveckling och tillvaratagande av våra naturtillgångar. Åsljunga Pallen är sedan starten familjeägt och omsätter idag över 300 MSEK med ett 80-tal medarbetare. För ytterligare information besök gärna www.asljungapallen.se

Åsljunga Pallen förstärker nu verksamheten med en Produktionschef vars viktigaste uppgift blir att tillsammans med medarbetarna driva utvecklingen av produktionen för fortsatt lönsam tillväxt.

Företagets ägare har en tydlig tillväxtstrategi som framför allt ska ske genom organisk tillväxt men även förvärv kan bli aktuellt. På senare år har man investerat kraftigt för att öka volym och effektivitet i produktionen och ny produktionschef förväntas fortsätta att driva detta arbete. Företagets förmåga att leverera rätt lönsamhet är starkt kopplad till effektivitet i logistikkedjan inklusive produktion och maskinpark.

Viktiga uppgifter för ny produktionschef blir därför att driva utvecklingen av organisation, processer, system och arbetsmiljö samt personalens samlade kompetens. Ett viktigt område blir också att genomföra ytterligare investeringar. Produktionschefen har fullt personal- och budgetansvar, ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD.

Vi tror du har en relevant utbildningsbakgrund och några års erfarenhet från ledning inom modern industriell produktion inkluderande personalansvar och arbete enligt LEAN-principer. Har du erfarenhet från träindustri är det en fördel men inget krav. Det är viktigt att du behärskar såväl svenska som engelska i tal och skrift.

Vi förväntar oss att ny produktionschef är en tydlig och drivande ledare med en ödmjuk framtoning och med förmågan att arbeta såväl operativt som strategiskt.

Din insats blir av stor vikt för Åsljunga Pallens fortsatta tillväxt och för rätt person erbjuds ett självständigt arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Åsljunga Pallen är ett växande och välskött företag med starka och långsiktiga ägare.

Har du frågor är du välkommen att ta en konfidentiell kontakt med Mats Högström vid Högström & Co, tfn. 0706-97 06 60. Din ansökan som inledningsvis behandlas konfidentiellt även gentemot uppdragsgivaren sänder du till [email protected]. Välkommen!

Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.

Dela