Chefredaktör och Publisher – Borås Tidning

Borås Tidning är en av Sveriges äldsta tidningar med en dominerande ställning i Sjuhäradsbygden. Tidningen ingår i Gota Media-koncernen, som täcker mediemarknaden i dryga 40-talet kommuner i västra och sydöstra Sverige. Huvudägare är Gota Media Holding AB, som i tur ägs av de lokala stiftelserna Sydostpress i Småland/Blekinge och Tore G Wärenstams Stiftelse i Borås. Gota Media har ett strategiskt partnerskap och korsvist ägande tillsammans med Bonnier News Local, med tydligt syfte att tillsammans bedriva utveckling och samarbete som ska skapa synergier och gynna båda parter. För mer information besök gärna www.bt.se eller www.gotamedia.se

Borås Tidnings nuvarande chefredaktör och ansvarige utgivare Stefan Eklund slutar efter sommaren och vi söker hans ersättare. Tidningens ägarkoncern Gota Media är inne i en stark utvecklings- och förändringsfas som framåt kommer att innebära ett ännu starkare fokus på de lokala tidningstitlarna. Därför söker vi nu en chefredaktör och publisher för Borås Tidning, som bredare än i dag ska representera och ansvara för att profilera tidningen och varumärket i lokalsamhället. Huvudfokus och kärnan i uppdraget är fortsatt att leda och utveckla den redaktionella verksamheten, men som publisher ingår också att synas och representera även där Borås Tidning förekommer i sammanhang som inte är enbart publicistiska. Tidningen har en bred och välförankrad position i Borås, med mycket långvariga och etablerade relationer med såväl näringsliv som offentlighet, och som publisher ingår att representera tidningen i dessa sammanhang, givetvis med bevarad publicistisk integritet. I rollen ingår också att, tillsammans med ansvariga för annonsaffär och läsaraffär, ansvara för ekonomiskt resultat för titeln.      

Borås Tidning har utvecklats med stor framgång redaktionellt de senaste åren. Tidningen har en hög andel digitala prenumeranter, och mycket hög total och digital räckvidd. Stort fokus har lagts på digital innehållsutveckling med läsarens behov i högsätet. Redaktionen jobbar datadrivet, och använder läsarstatistik som ett viktigt beslutsunderlag i innehållsurvalet. Detta har bland annat resulterat i en ambitiös och framgångsrik satsning på grävande journalistik, som gett stort genomslag och också belönats med flertalet nomineringar i till grävande journalisters pris Guldspaden. Papperstidningen är fortsatt viktig, och även den har gynnats av den datadrivna innehållsutvecklingen. Kommersiellt är Borås Tidning en central del av näringslivet i Sjuhärad, och har relationer, sponsor- och partnerskap samt engagemang av olika slag som syftar till göra lokalsamhället bättre och att skapa tillväxt.    

I rekryteringen lägger vi stor vikt vid på personlig lämplighet. Prioriterade egenskaper vi söker är gedigen erfarenhet av publicistiskt ansvar och utgivarskap. Som ansvarig utgivare ska du vara omdömesgill och klok, med stor insikt om att de beslut du fattar får mycket stort genomslag och har stor påverkan på människor och samhälle i utgivningsområdet. Inte minst med nuvarande samhällsutmaningar är kombinationen mod och omdöme högt prioriterad i utgivarrollen.

Borås Tidnings erfarna, engagerade och drivna redaktion accelererar just nu arbetet kopplat till den digital innehållsutvecklingen och innehåll som attraherar ung målgrupp. Fokuset på innehållsutveckling kräver en publicistisk ledare som tydligt trivs med ständig förändring och utveckling, och kan peka ut både mål och riktning i förändringsarbetet. I din roll som främsta företrädare för tidningen behöver du vara trygg och stadig, och trivas med att stå längst fram och företräda och ansvara för innehållet och varumärket. Du står dock inte ensam, utan har stöd av några av Sveriges mest kvalificerade medarbetare, och dessutom med Sveriges mest lokalt förankrade mediekoncern, Gota Media, i ryggen. 

Som chefredaktör/publisher rapporterar du till Mats Ehnbom, koncernchef för Gota Media, och jobbar också koncernövergripande tillsammans med chefredaktörerna för Gota Medias elva övriga dagstidningstitlar. Den lokala närvaron och förankringen är viktig för fullgörandet av chefredaktörs-/publisher-rollen, och därför förväntas det att den som söker tjänsten vill bosätta sig i Borås.   

För ytterligare information tag gärna en första konfidentiell kontakt med Mats Högström, telefon 0706-97 06 60. Din intresseanmälan, som inledningsvis behandlas helt konfidentiellt även gentemot uppdragsgiven, sänder du till [email protected] . Välkommen!

Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.

Dela