CEO – Gota Media

Gota Media är en mediekoncern med långsiktiga ägare och stark finansiell ställning. Huvudägare är stiftelsen Barometern och Tore G Wärenstams stiftelse. Under 2021 etablerades ett partnerskap mellan Gota Media och Bonnier News Local byggt på ett korsvist minoritetsägande. Gota Media äger 20 procent av Bonnier News Local och Bonnier News Local har en ägarpost om 30 procent i Gota Media.

Gota Media har ett 20-tal tidningar i södra Sverige som når över 1 200 000 läsare. Dessutom finns distributionsbolag och tryckerier i verksamheten. År 2021 omsatte Gota Media ca 1,2 miljarder SEK med ca 750 medarbetare. För ytterligare information se www.gotamedia.se .

Gota Medias nuvarande VD och Koncernchef kommer att lämna verksamheten med pension under 2023 och vi söker nu en god ledare som vill fortsätta att driva koncernens utveckling.

Gota Medias strategi tar sin utgångspunkt i en publicistisk värdegrund som tydliggör uppdraget från ägarna. Där beskrivs Gota Medias roll för att hålla demokratin levande och att samhällsnyttan är överordnad andra ambitioner och mål.

Strategin baseras på några viktiga vägval där det första handlar om långsiktighet. Uppdraget från ägarna har ingen slutpunkt. Det perspektivet fångas i ett citat man ibland använder inom koncernen: ”Vi ger inte ut tidningar för att tjäna pengar. Vi behöver tjäna pengar för att kunna ge ut tidningar.”

Ett andra vägval är kulturen inom verksamheten som format en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro. Beslutsfattandet ska ske nära marknaden och kunderna. Som en följd av detta har varje tidning sin egen ansvarige utgivare och varje marknadsområde ansvarar för att optimera sin marknadsandel och sitt resultat. Gota Media har inte heller något huvudkontor. De gemensamma funktionerna för Marknad & Utveckling samt Ekonomi och Personal finns placerade på olika orter inom koncernen.

Ett tredje vägval Gota Media gjort i den omställning branschen befinner sig i kallar man både…och. Det betyder att man satsar mycket på digitala kanaler och utvecklar nya produkter och tjänster till kunder och annonsörer. Samtidigt är papperstidningen viktig under överskådlig tid och i koncernen arbetar man för att ge den goda förutsättningar genom att göra kunder nöjda samt effektivisera produktion och distribution.

Det fjärde vägvalet gjordes så sent som 2021. Då etablerades ett partnerskap samt ett korsvist minoritetsägande med Bonnier och norska Amedia via Bonnier News Local. Partnerskapet utgår från gemensamma värderingar kring det publicistiska uppdraget och vikten av stark lokala förankring. Tillsammans skapar tre självständiga och starka aktörer en bas som ger goda möjligheter att möta framtidens utmaningar vad avser investeringar i teknik och kompetens samt utveckla och vässa annons- och läsaraffären.

Vi tror att en lämplig kandidat till tjänsten som VD och Koncernchef för Gota Media har god erfarenhet av att leda och utveckla affärsdrivande verksamhet kombinerad med erfarenhet från publicistisk verksamhet. Det är också viktigt med en långsiktig utvecklings- och resultatinriktning och en vilja att omfamna Gota Medias idé om ledarskap: tydlighet, mod och ärlighet i beslut, kommunikation och genomförande.

Gota Media har stark finansiell ställning, långsiktiga ägare och arbetar enligt en tydlig publicistisk värdegrund. Detta ger ny VD och Koncernchef goda möjligheter att aktivt påverka Gota Medias och medielandskapets fortsatta utveckling.

Intresserad? Tag gärna en första konfidentiell kontakt med Mats Högström vid Högström & Co Management AB. Du når honom på +46 706 97 06 60. Väljer du att sända in en intresseanmälan så gör du detta till Mats Högström, mats.hogstrom@hogstrom-co.se . Även din intresseanmälan behandlas strikt konfidentiellt gentemot Gota Media.

Välkommen!

If you are English speaking please contact Mats Högström, phone +46 706 97 06 60 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish in speech and writing.

Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.

Dela