CFO – JGA

If you are English speaking please call Mats Högström, phone +46 706 97 06 60 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish in speech and writing.

J G Anderssons Söner AB (JGA) ingår i koncernen OM Andersson AB och är ett privatägt sågverk med tradition för tillverkning och försäljning av sågade och förädlade trävaror av hög kvalitet. Företaget startades 1928 av Johan Gustaf Andersson och hans hustru Olivia, och idag drivs sågverket av tredje och fjärde generationen Andersson.

JGA producerar 220 000 m³ sågat virke per år och förbrukar 380 000 m³fub råvara som köps in från privata skogsägare och andra leverantörer. JGA:s virke levereras huvudsakligen via återförsäljare till industrier och byggarbetsplatser i Sverige och Europa. Ca 60% av produktionen exporteras till främst Danmark, England, Holland och Polen.

JGA är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 och har ett verksamhetsledningssystem som innehåller kvalité, miljö, arbetsmiljö, systematiskt brandskyddsarbete, PEFC™, FSC® och egenkontroll kopplat till företagets kontrollprogram. 

OM Andersson AB är moderbolag i en familjeägd koncern som omsätter 700 miljoner kronor och sysselsätter 133 personer. Utöver JGA ingår JGA Skog, JGA Emballage, Skånetimmer samt Skånetimmer Bioenergi i koncernen. För ytterligare information se: www.jga.se

Nuvarande Ekonomichef kommer att lämna JGA med pension under hösten och vi söker nu en drivande och engagerad efterträdare.

Du får ett övergripande ansvar för koncernens ekonomiarbete innefattande budgetering, redovisning och ekonomistyrning. Utöver din egen operativa roll i ekonomiarbetet är viktiga uppgifter att tillsammans med dina medarbetare och verksamhetens ledning arbeta med utveckling av processer, rutiner och organisation.

Du ingår i koncernens ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD.

Du bör ha en ekonomiutbildning på högskolenivå och några års erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete inom producerande industri, gärna i internationell miljö. Har du erfarenhet från skogsindustrin är det en fördel, men inget krav. Det är också viktigt att du har god kunskap i hur IT kan användas för att stödja en modern verksamhet samt ett intresse för HR-frågor.

Är du en god och engagerad ledare med intresse för affärer får du stora möjligheter till personlig och professionell utveckling i en stabil och framgångsrik koncern med långsiktiga ägare.

Intresserad?

Har du frågor är du välkommen att ta en första konfidentiell kontakt med Mats Högström vid Högström & Co Management AB. Du når honom via tfn 0706-97 06 60. Din ansökan som behandlas konfidentiellt även gentemot uppdragsgivaren sänder du till mats.hogstrom@hogstrom-co.se

Välkommen!

Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.

Dela