Kundbrev i oktober 2021

Växjö och Kalmar i oktober 2021 Efter en sommar som säkert de flesta uppskattat har affärerna kommit i gång på ett mycket bra sätt. Högström & Co är nu inne på sitt 19:e verksamhetsår och hittills har vi haft ett starkt år med inriktning på rekrytering till styrelse, VD, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. Sedan starten … Läs mer…

Ny samarbetspartner i Belgien – MenT Assosciates

Lense & Lumen välkomnar MenT Associates som ny medlem! Högström & Co är sedan flera år medlemmar i ett internationellt nätverk av professionella rekryteringsföretag, https://lladvisorygroup.com/  Detta för att dels kunna hjälpa våra kunder med uppdrag i deras internationella verksamhet, dels för att kunna bistå våra internationella kollegor med att genomföra uppdrag i Sverige. Lense & … Läs mer…

Kommunikation og kriseledelse i en corona-tid

Intressant artikel från Högström & Co:s samarbetspartner i Danmark, Hansen Toft. www.hansentoft.dk Mere fleksibilitet, skarpere kommunikation og en overraskende effektivitet. Vi har talt med to topchefer om deres oplevelser og åbenbaringer med corona- og kriseledelse. Hvad tager de og deres medarbejdere med ind i tiden efter pandemien? Og hvad har de lært? Det seneste år … Läs mer…