VD – Systematiq

Ledning – Affärer – Expansion

Systematiq utvecklar och förvaltar moderna verksamhetsanpassade system och applikationer.
Företaget startades år 2009 av dess nuvarande VD och har under de senaste åren expanderat stort, med fler anställda och större uppdrag än någonsin tidigare. Systematiq strävar efter att jobba långsiktigt med sina kunder. På sikt byggs starka relationer upp, vilket bidrar till att kunderna kan arbeta effektivare och fokusera på det som man anser ger störst nytta/affärsvärde. Systematiq fungerar i dessa relationer snarare som en produktions- /underleverantörspartner inom systemutveckling, än som ett traditionellt konsultbolag.

Systematiq som har kontor med utvecklingsresurser i Ronneby och marknadskontor i Stockholm har ca 20 medarbetare. Bolaget beräknas år 2023 omsätta drygt 23 MSEK med god lönsamhet. För mer information se www.systematiq.se .

Systematiq ingår sedan 2023 i Generate-gruppen, en växande företagsgrupp med mål att bli en ledande aktör inom High end mjukvaruutvecklingstjänster och tillhörande High-end IT tjänster i Norden och norra Europa.

Generate-gruppen fokuserar på att skapa en lönsam, stabil och en för kunderna affärskritisk verksamhet genom att samla de absolut bästa utvecklarna/konsulterna inom High end IT. Generate-gruppen arbetar enligt en starkt decentraliserad modell som bygger på stor självständighet för, och samarbete mellan de ingående bolagen.

Målet för gruppen är att genom organisk tillväxt och förvärv växa med lönsamhet till en omsättning på ca 1,5 miljarder SEK och inom ca. 5 år genomföra en börsnotering. Generate-gruppen är samägt av Aspira Partners (www.aspirapartners.se) och entrepenörer och personal i de ingående bolagen. Förutom Systematiq ingår idag Piktiv, Mirado, Swace digital och Stockholm Code Group i Generate-gruppen.

Nuvarande VD, som grundade Systematiq år 2009 och är en av de nuvarande ägarna i Generate-gruppen, kommer framöver att lämna VD-rollen för att fokusera på andra uppgifter inom verksamheten. Vi söker därför en affärsinriktad och drivande VD som vill leda Systematiqs fortsatta utveckling.

Ett tydligt fokus för Systematiq är tillväxt/ökad försäljning med lönsamhet. Viktiga prioriterade uppgifter för ny VD blir därför både att fördjupa och utveckla relationerna med nuvarande kunder och att skapa långsiktiga relationer med nya kunder.

En annan viktig uppgift blir förstås att utveckla Systematiqs ledning, organisation, processer och samlade kompetens i takt med företagets tillväxt.

Ytterligare en viktig uppgift blir att medverka i bygget av Generate-gruppen i samarbete med ledning och övriga företag i gruppen.

Du bör ha erfarenhet från mjukvaruutveckling, vara affärsdriven och ha erfarenhet från ledning och försäljning. Det är också viktigt att du har goda ledaregenskaper och förstår hur lönsamhet skapas i ett tjänsteproducerande företag. Förutom svenska bör du även behärska engelska i tal och skrift.

Vi erbjuder dig ett självständigt och utmanande jobb i en lönsam och växande verksamhet. För rätt person finns stora möjligheter till personlig och professionell utveckling. Generate-gruppen erbjuder goda möjligheter att genom delägarskap ta del av en framtida ekonomisk utveckling.

Är du intresserad så kontakta gärna Mats Högström vid Högström & Co Management AB, tfn. 0706-97 06 60. Din intresseanmälan som behandlas konfidentiellt, inledningsvis även gentemot uppdragsgivaren, sänder du till [email protected]. Välkommen!

Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.

Dela