Kundbrev i oktober 2021

Växjö och Kalmar i oktober 2021

Efter en sommar som säkert de flesta uppskattat har affärerna kommit i gång på ett mycket bra sätt.

Högström & Co är nu inne på sitt 19:e verksamhetsår och hittills har vi haft ett starkt år med inriktning på rekrytering till styrelse, VD, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner.

Sedan starten 2002 har vi haft ett tydligt fokus på kvalitet och inriktningen mot ägare, styrelse och bolagens högsta operativa ledning. Detta har bidragit till att skapa det starka och välrenommerade varumärke Högström & Co har idag.

Ett starkt varumärke byggs ju inte av sig själv. För Högström & Co har viktiga faktorer alltid varit hög kompetens och lång erfarenhet hos konsulterna inom ägarfrågor och affärsledning. På så sätt kan vi agera som ett seriöst bollplank till våra kunder.

Dessutom arbetar vi med aktiv search, dvs. vi söker aktivt upp kandidater som inte söker jobb och som inte heller finns i kandidatdatabaser av olika slag.

Högström & Co är sedan flera år medlemmar i ett internationellt nätverk av professionella rekryteringsföretag, https://lladvisorygroup.com. Detta för att dels kunna hjälpa våra kunder med uppdrag i deras internationella verksamhet, dels för att kunna bistå våra internationella kollegor med att genomföra uppdrag i Sverige.

Funderar du på att göra förändringar i styrelse eller ledning? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal. Här hittar du några exempel på aktuella och genomförda uppdrag.

Håkan Cöster                                                                  

+46 705 19 58 50                                                            

[email protected] 

Mats Högström                                     

+46 706 97 06 60

[email protected]

Dela