Distriktschef Skanska Hus – Kalmar

If you are English speaking please contact Mats Högström, phone +46 470 70 56 30 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish in speech and writing.

Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Just nu driver Skanska tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Medarbetarna bidrar till Skanskas framgång och att företaget idag är ett av världens största byggföretag. Skanska har fler än 38 000 kunniga och passionerade medarbetare globalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i starka värderingar utvecklar Skanska sina medarbetare och verksamheten. Välkommen att bygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans med Skanska!     

För ytterligare information se: www.skanska.se

Skanskas nuvarande distriktschef för Skanska Hus Kalmar går vidare till en annan befattning inom Skanska och vi söker nu en engagerad och drivande ledare som vill fortsätta att vidareutveckla distriktet.

Som samhällsutvecklare tar Skanska ansvar för att utveckla och bygga samhället på ett hållbart sätt och en stark drivkraft för rätt person bör vara att skapa affärer som skapar såväl vinst som värde.

Distrikt Hus Kalmar som är ett av fem distrikt (Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge/Gotland) inom Skanska Hus Sydost, täcker hela Kalmar län och har ca 70 medarbetare. 

Distrikt Hus Kalmar ansvarar i första hand för nybyggnad av bostäder, kommersiella fastigheter, kontor, skolor, hotell, samhällsfastigheter och kulturfastigheter. Man arbetar också med att utveckla projekt tillsammans med Skanska Sveriges projektutvecklingsorganisation.

Som distriktschef ansvarar du för mål, strategier samt utveckling av distriktet och medarbetarna. En särskilt viktig uppgift är att fördjupa Skanskas nuvarande kundrelationer samt att skapa och utveckla nya. Fokus i arbetet är på ekonomi, marknad, kund och ledarskap. En särskild viktig del av ditt arbete som ledare är förmågan att engagera, entusiasmera och utveckla dina medarbetare.

Det strategiska arbetet präglas av Skanskas målsättningar inom hållbarhet, säker arbetsmiljö och hög affärsetik. Du rapporterar till regionchefen för Skanska Hus Sydost och ingår i regionens ledningsgrupp. Tjänsten är placerad i Kalmar.

Vi tror du har en relevant utbildning på högskolenivå och god erfarenhet från ledning/projektledning inom exv. bygg, entreprenad eller fastigheter. Det är också viktigt att du är kommunikativ och drivande och har förmågan att kombinera affärsmässighet med goda ledaregenskaper.

Skanska ser medarbetarna som sin främsta styrka och det är viktigt att alla medarbetare känner sig trygga i verksamheten. Du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Man jobbar kontinuerligt med internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. Skanska lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling.

För Skanska är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för förmånerna till dig som anställd på Skanska.

Intresserad? Tag gärna en första konfidentiell med Mats Högström på Högström & Co. Du når honom på 0706-97 06 60. Din ansökan som behandlas konfidentiellt, inledningsvis även gentemot kunden sänder du snarast till mats.hogstrom@hogstrom-co.se .

Välkommen!

Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.

Dela