AAK utser Gabriella Grotte till Head of Investor Relations and Corporate Communications

AAK Press Release 10 februari 2021.

För att ytterligare stärka sina aktiviteter inom Investor Relations och möta det ökade intresset för bolaget har AAK AB (publ.) utsett Gabriella Grotte till Head of Investor Relations and Corporate Communications.

Gabriella har en stark IR- och kommunikationsbakgrund. De senaste tretton åren har hon arbetat för svenska Alfa Laval AB, en ledande global leverantör av produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Under tolv av dessa år har hon varit Investor Relations Manager. Utöver andra ledande befattningar inom Investor Relations och Corporate Communications har hon arbetat som redaktör och finansreporter, bland annat för Bloomberg News och Dow Jones Newswires.

”Det är med stor entusiasm jag ansluter mig till AAK”, säger Gabriella Grotte. ”Det blir en spännande resa då företaget är i en unik position för att dra nytta av nya konsumenttrender inom områden som är relevanta för oss alla. AAK är ett företag med stor entreprenörsanda och drivkraft, ett tydligt kundfokus och en stark finansiell ställning. Jag ser väldigt mycket fram emot att bli en del av teamet och bidra till bolagets fortsatta utveckling.”

Gabriella Grotte, född 1971, har en magisterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet.

”Jag är mycket glad över att välkomna Gabriella Grotte till AAK”, säger Johan Westman, bolagets koncernchef och VD. ”Gabriella har lång och relevant erfarenhet för den här nya rollen och hennes positiva energi och drivkraft stämmer väl överens med den anda av ständig förbättring som finns på AAK.”

Gabriella Grotte tillträder sin roll den 10 maj 2021.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.

Dela