Strategiarbete – enkelt eller svårt?

Många chefer på små och medelstora företag blir snabbt utmattade när ordet strategi nämns. Det är stort, viktigt och svårt. Men behöver det vara så?

AAK utser Gabriella Grotte till Head of Investor Relations and Corporate Communications

AAK Press Release 10 februari 2021. För att ytterligare stärka sina aktiviteter inom Investor Relations och möta det ökade intresset för bolaget har AAK AB (publ.) utsett Gabriella Grotte till Head of Investor Relations and Corporate Communications. Gabriella har en stark IR- och kommunikationsbakgrund. De senaste tretton åren har hon arbetat för svenska Alfa Laval … Läs mer…