Ekonomichef – Mässbolaget

If you are English speaking Mats Högström, phone +46 470 70 56 30 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish in speech and writing.

Mässbolaget är en företagsgrupp som arbetar nationellt och internationellt med expo-, event- och butikskommunikation. Bolaget är en av Sveriges ledande leverantörer av nyckelfärdiga butiksinrednings- och mässmonterlösningar. I koncernen ingår tre verksamhetsdrivande bolag: Mässbolaget Butik i Tranås AB, Mässbolaget Expo i Tranås AB och Gula Lacket Snickeri & Inredning AB. Mässbolaget grundades 1987 och är baserat i Tranås, Sverige. Verksamheten omsatte ca 140 miljoner SEK år 2018 och fortsätter att expandera. För mer information se: www.massbolaget.se

Sedan början av 2017 är Evolver Investment Group huvudägare i Mässbolaget. Evolver fungerar som katalysator för tillväxt och förädling i de av Evolver ägda bolagen genom att tillse att man har rätt strategi, ledning och verktyg för att kunna realisea sin inneboende potential på ett ansvarsfullt sätt.

Genom det värdeskapande arbete som Evolver utför i nära samarbete med ledningen i bolaget ges bolagets värdetillväxt en skjuts och skapar möjlighet till exceptionell avkastning för dess ägare. För mer information se: www.evolver.ax.

Mässbolaget förstärker nu ledningen med en Ekonomichef.

Ekonomichef 

Tillväxt – Ekonomistyrning – Ledning

Du får det övergripande ansvaret för Mässbolagets ekonomiavdelning med huvudsakliga arbetsområden som månadsrapportering, månadsvisa prognoser, månadsbokslut, löpande redovisning, ekonomistyrning, lönsamhetsuppföljningar, företagets interna kontroll, m.m.

Viktiga fokusområden är att säkerställa att affärsredovisningen och ekonomistyrningen håller hög kvalitet. Samt att aktivt stödja VD samt övriga chefer med analyser och råd till förbättringsåtgärder.

Mässbolaget har tillverkning och bedriver sin verksamhet i projektform, varför erfarenhet från industriproduktion och projektredovisning är en fördel.

Du ingår och deltar i företagets ledningsgrupp och rapporterar till VD. Du har också frekventa kontakter med Evolvers ledning.

Du bör ha en civilekonomutbildning eller motsvarande utbildning samt flera års erfarenhet av redovisning och controllerinriktat arbete i tillverkande industri eller entreprenadverksamhet. Du får gärna ha arbetat med projektekonomi. Vi vill att du har goda kunskaper om olika affärssystem och har god kunskap i Excel.

Som ledare trivs du i rollen som coach och har förmågan att från analys, på ett strukturerat sätt, gå till handling.

Vi erbjuder ett krävande och utvecklande arbete i ett företag med tydlig tillväxtstrategi. För rätt person finns stora personliga och professionella utvecklingsmöjligheter.

Intresserad?

Har du frågor är du välkommen att ta en första konfidentiell kontakt med Mats Högström vid Högström & Co Management AB. Du når honom via tfn 0470-70 56 30. Din ansökan som behandlas konfidentiellt även gentemot uppdragsgivaren sänder du till mats.hogstrom@hogstrom-co.se.

Välkommen!

Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.

Dela