CFO – P&E Persson AB

P&E startades 1991, mitt i den stora fastighetskrisen. Vid starten hade P&E förmånen att erhålla förvaltningsuppdrag åt banker och långivare till fastigheter som var på obestånd. Då bestod P&E av fyra personer idag ca 70 personer med kontor i Kalmar, Stockholm och Jönköping.

Redan från starten har målet varit att tillsammans med investerare vara en delinvesterare i fastigheter med ett gemensamt ekonomiskt intresse. Bolaget erbjuder tjänster inom hela fastighetens livscykel från investering, projektutveckling och förvaltning till försäljning eller långsiktigt ägande. P&E har idag en förvaltande volym på ca 1 000 000 kvm och projektvolym på ca 3 500 MSEK. På huvudkontoret i Kalmar arbetar ca 40 medarbetare. För mer info http://www.poep.se

CFO

Nu söker P&E en affärsdriven CFO som med en aktiv och ledande roll för koncernens ekonomi är med och utvecklar bolagets framtid.

Som CFO ansvarar du för den övergripande ekonomifunktionen inom koncernen. Du är en nyckelperson i koncernens ledning och deltar aktivt i dess utveckling. Du ansvarar för kontakt med finansinstitut vid finansiering och transaktioner samt har en samordnande funktion i styrelser, koncernens ekonomi och den bolags- och fastighetsekonomi som sköts av koncernens dotterbolag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

– Budget och prognosarbete med uppföljning
– Samordning och konsolidering av dotterbolagens bokslut
– Rapportering till ledning, styrelse, ägare och övriga samarbetspartners
– Företräda bolaget mot finansinstitut och investerare vid kapitalanskaffning, förvärv och transaktioner
– Analys och affärsutveckling i form av finansiell rådgivning, bolagsstrukturer, moms och skattefrågor
– Aktivt driva utvecklingen av processer, metoder, samt strategier och handlingsplaner för att förbättra och utveckla verksamheten
– Samordnande ansvar för styrelsematerial och styrelsemöten
– Personalansvar

Fokusområden och merparten av ditt arbete ägnar du åt att vara proaktiv i verksamheten, att aktivt stödja ledningen med affärskritiska analyser och råd till förbättringsåtgärder. Du deltar i både projekt, förvärv och transaktioner. Tjänsten innebär mycket tvärfunktionellt arbete med ett övergripande ansvar att stödja alla delar av verksamheten, uppföljning av projekt, måluppfyllelse mm.

Vi söker dig som har

– Civilekonom eller har motsvarande utbildning
– God kunskap i koncernredovisning, controllingarbete, samt moms och skattefrågor
– Har arbetat med analyser och finansieringsfrågor i en transaktion- och projektorienterad verksamhet
– Erfarenhet av att arbeta i olika affärssystem och analysverktyg
– Dokumenterad ledarerfarenhet

Personliga egenskaper

För att bli framgångsrik i rollen som CFO bör du trivas att arbeta i en koncern med tydligt affärsfokus och entreprenörsanda. Du är en trygg person som vill utvecklas och ser möjligheter samtidigt som du vågar ifrågasätta. Du trivs i en ledande position där du har möjlighet att ta egna initiativ och påverka både din egen och bolagets utveckling. Du kommer att ha många kontaktytor så som person är du engagerad, initiativrik, stresstålig och ansvarstagande med en god social kompetens. Du arbetar noggrant och effektivt, har ett högt personligt driv och en hög arbetsmoral med en stark vilja att föra koncernen framåt.

Som CFO är du direkt underställd koncernens VD och ingår i företagets koncernledning, där du förväntas ta en mycket aktiv roll. Vi ser därför gärna att du har erfarenhet av företagsledning sedan tidigare.

Välkommen till ett företag där du får en nyckelposition med stort mandat och möjligheter att påverka den fortsatta utvecklingen.

Har du frågor så ta gärna en första kontakt Håkan Cöster vid Högström & Co. Du når honom via 070–5195850. Din ansökan, som behandlas konfidentiellt, sänder du till hakan.coster@hogstrom-co.se. Urval sker löpande.

Välkommen!

Dela