Peter Berg ny VD på METRO THERM

Peter Berg har tillträtt som ny VD på METRO THERM. Närmast kommer Peter från tjänsten som Area Sales Manager på Norden Machinery AB.