Reflektioner; Varför externa ledamöter i styrelsen?

Varför ska jag ta in externa ledamöter i vår styrelse när vi har klarat oss bra själva i alla år? Så kan det låta i många familje- och/eller privatägda företag.

Enligt aktiebolagslagen skall alla aktiebolag ha en styrelse. I praktiken har många bara en styrelse på pappret. Det kan vara VD:n själv som sitter i styrelsen tillsammans med några familjemedlemmar och något egentligt styrelsearbete bedrivs inte. De flesta av dessa bolag skulle må mycket bättre om de hade ett riktigt styrelsearbete och tog in externa ledamöter i styrelsen. Vill man t ex expandera har man stor nytta av deras kunskap och erfarenhet. Det finns ofta en rädsla att ta in externa ledamöter och ge dem insyn i företaget. Det finns alltid saker i ett företag som inte är på topp och ägaren kanske inte vill att det kommer upp till ytan.

Finns det risk för att det blir mycket byråkrati när man tar in externa ledamöter?

Den ”byråkratin” kanske många gånger är av nytta för företaget. Det är bra att ha en struktur att arbeta efter. Gör en årsplan och bestäm möten för hela året och även vad huvudinriktning skall vara på respektive möte. Agendan bör vara relativt standardiserad. Så denna ”byråkratisering” är ett sätt att arbeta mer strukturerat och innebär också att det ställs krav både på ledamöterna och på företagsledningen att förbereda sig inför mötena.

Men det är inte gratis med externa ledamöter?

Det är korrekt att det utgår arvoden till externa ledamöter, men den kostnaden skall ses som en investering inför framtiden.

Vad bör man tänka på när man sätter samman en styrelse?

Den som funderar på att ta in en extern ledamot i styrelsen bör ställa samman en kravspecifikation. Det är viktigt att göra en analys av vilken kompetens som behövs. Vilken roll vill man att styrelseledamoten skall ha i bolaget? Skall man täcka marknadssidan eller skall man ha produktionsbakgrund från en liknande bransch? Personen i fråga ska ha rätt kunskap, erfarenhet och utbildning för att passa till den aktuella rollen i styrelsen.

Det är också viktigt att varje ledamot kan tillföra någon specifik kunskap. Att ledamöterna har olika bakgrund och kön är en fördel. Det gäller att våga tänka i nya banor, samtidigt som det är viktigt att ha professionella personer att diskutera olika alternativ med.

De personliga egenskaperna är mycket viktiga för att samarbetet skall fungera i ett privatägt bolag. Personkemin måste stämma och styrelseledamoten måste både gilla och ha ett intresse för bolaget och dess produkter/tjänster.

Avslutningsvis: Med rätt personer har man också möjlighet att ta tag i de där sakerna som man inte vill skall komma upp till ytan men, om de löses, ger företaget stora möjligheter att utvecklas.

Håkan Cöster

Dela