Reflektioner; Viktigt med tillväxt!

Den dagen företaget upphör att utvecklas – från den dagen går det bakåt! Tillväxt i ett företag är viktigt då det är en av grunderna för att ett företag skall kunna utvecklas långsiktigt och hållbart. Tillväxten ger dig också som företagsledare möjlighet att proaktivt styra företagets utveckling – istället för att ”bara” konstatera och agera på förändringar.

Jag har arbetat som ledare/VD i olika företag och med tillväxt i drygt 30 år och min erfarenhet är att minst 10 % omsättningstillväxt per år är nödvändig för att kunna hålla proaktiviteten på tillfredställande nivå. Bl.a. har jag arbetat med Ahréns som tidigare menade att minst 20 % per år är rimligt emedan kravet för att bli Di Gasell är i snitt 25 % per år i tre år, vilket ca 2-3 % av Sveriges aktiebolag med mer än 10 anställda når upp till.

Främsta anledningen till att vissa företag växer är att ägarna och ledningen vill växa och att man har en tillväxtstrategi. En strategi är dock bara en del av processen. För att lyckas med långsiktig tillväxt måste företaget besitta ett antal egenskaper och agera proaktivt inom många områden. Min erfarenhet är att de tre viktigaste är 1) en aktiv styrelse och 2) en passionerad ledare samt 3) en stark företagskultur.

Styrelsens betydelse för företagets utveckling kan inte nog värdesättas, oberoende bransch och storlek på företaget. Speciellt viktig är den i familjeägda företag där minst ordförande, men gärna flera ledamöter, skall vara externa. Styrelsens förmåga att fastställa visionen samt hålla den levande utifrån omvärldens och företagets förändringar och utveckling är väsentlig.

Ledarens, dvs. VD:s, ledaregenskaper, förmåga att styra och entusiasmera sina medarbetare är naturligtvis extremt viktigt. Ledarskapet i tillväxtföretag kännetecknas ofta av snabbhet i beslut, helikoptersyn – men med närvaro. Många beslut fattas på säg 80 % fakta, man testar och är snabb på att ta ett nytt beslut om det går lite fel. Intuition och delegerade beslut med ansvar som får medarbetarna att växa är viktigt. I många ägarledda företag är det vanligt att ägarna och grundarna sitter i ledningen, och som sådana är de många gånger entreprenörer och vana att ta alla beslut. När företaget växer behövs en ledningsgrupp och VD går då ifrån att vara beslutsfattare till att bli en företagsledare. I den fortsatta tillväxten blir ledaren kanske t.o.m. en koncernchef som har staber, divisionschefer m.m. Internationalisering blir kanske ännu viktigare för den fortsatta tillväxten. Dvs. VD och VD-rollen måste utvecklas i än högre takt än den utveckling som företaget genomgår – eller så bör man naturligtvis rekrytera ny VD beroende på storlek och strategi för fortsatt tillväxt.

Är det någon skillnad mellan värderingar och företagskultur?

 

De flesta företag har någon gång tagit fram och skrivit ner sina värderingar och formulerat några värdeord. Man ser dem ofta i fikarummet… Men kommunicerar man dem, lever ledningen och alla andra efter dem?

Framgångsrika företag, tillika tillväxtföretag jobbar verkligen med värderingarna, varje dag, i varje projekt, vid varje möte och i all kommunikation. Värdegrunden delas av alla och framförallt av ledningen som ger varje medarbetare ett tydligt syfte och som ger möjlighet till befogenheter och ansvar. Styrningen sker mycket genom värderingarna. När värdegrunden lever uppstår unika styrkor och värdegrunden blir som ett kontrakt som förenar alla delar och medarbetare i verksamheten – man börjar få en företagskultur. Dvs. den samlade viljan och kunskapen hos
medarbetarna och hur den utvecklas utifrån respekt, vilja (passion) och tillit. Framgången och tillväxten kommer när teamet uppnår känslan av tillit och passion i företaget och bland medarbetarna – och då är det verkligen kul att gå till jobbet. Ett beskrivande citat är ”A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other!”

 

På Högström & Co Management arbetar vi med Executive Search, där rekryteringar till ledning och styrelse är av strategisk betydelse för kunden. Vi agerar initialt mer som rådgivare i nära dialog med kunden och på så sätt skapas rätt lösning. I dagens transparenta IT-värld ökar dessutom betydelsen av en stark researchfunktion. Vi lägger både kraft och tid på att förstå kundens bransch, konkurrenssituation, trender, förväntningar från ägare m.m. Fokus från kunder, tillväxtföretag m.fl. blir alltmer att man önskar en kompetent och god samtalspartner vid rekrytering och ev. förändring i organisationen. 

 

Lars Limseth

Dela