Reflektioner; Ökad attraktionskraft genom ”hållbart företagande”!

I media och i samhället i stort debatteras begreppet ”hållbart företagande” i princip dagligen, men vad menas egentligen med det här begreppet? I den här artikeln hoppas vi kunna reda ut en del kring själva begreppet ”hållbart företagande”, men också hur man rent praktiskt kan dra nytta av det i sin dagliga verksamhet. Exempelvis för … Läs mer…

Baldvin Georgsson ny VD på Lekia

Baldvin Georgsson blir ny VD på Lekia. Baldvin kommer närmast från tjänsten som VD på Thegoodpeople AB och har en lång bakgrund inom Ikea.