Reflektioner; Elitidrotten möter näringslivet

Växjö Lakers v/s Fortnox

 

Sam Hallam (t.v.) och Nils Carlsson (t.h.)

Jag fick förmånen att sitta ned och prata med två av Växjös just nu mest framgångsrika ledare; Sam Hallam och Nils Carlsson. Sam är huvudcoach för Växjö Lakers, som vann SM-Guld den 22 april, medan Nils är VD på Fortnox, som överträffade koncernens finansiella mål för kvartal 1 2018.

Sam blev utnämnd till ”Årets SHL-coach” 2017 och 2018, medan Nils blev nominerad till ”Årets VD” för mellanstora bolag 2017, samt överträffar 2017 års resultat jämfört med 2016 års rekordresultat. Jag ska i denna reflektion beskriva deras likheter i sina respektive ledarskap, men också gemensamma beröringspunkter i båda verksamheterna.

Ledningsgrupp

Att en VD behöver sin ledningsgrupp och mellanchefer för att nå ut i organisationen med sina budskap och målsättningar är känt, men hur fungerar det för en idrottsledare? Hur säkerställer man att målbilden når hela vägen i ett elitlag och att man följer strategin? Säsongen 16/17 tog det stopp i kvartsfinalen mot Malmö för Växjö Lakers och Sams lärdom blev att han saknat spelare i laget som förde hans talan vidare; han saknade en ”ledningsgrupp” som förverkligade visionen och målsättningarna. För Sam handlar det nu om att ge sin ledningsgrupp förtroendet och inte detaljstyra den, det handlar om CTC: Care-Trust-Confidence. Precis på samma sätt vill till exempel en inköpschef i näringslivet ha förtroendet att sköta inköpen via målstyrning. Nils menar att det vid snabb framgång i näringslivet kan bli spretigt, man blir för kreativ och förlorar kraften framåt i rätt riktning. Detta måste man som ledare känna av. Ledarskapet handlar då om att fånga upp alla och få dem att gå åt rätt håll. Genom en tydlig kommunikation får man förklara varför, övertyga och måla upp en tydlig målbild för verksamheten. Ledningsgrupp och mellanchefer är en viktig del i den kommunikationen, det är bara en lite annorlunda arena.

 

En miljö där det är tillåtet att misslyckas

En annan påtaglig likhet är den att skapa en miljö och kultur där det är tillåtet att misslyckas. Inom idrotten pratar man mycket om att skapa en miljö där spelarna ska våga misslyckas för att därigenom vara och bli kreativa, vara den spelaren som genom att våga, också bryter ett mönster. En av Nils uppgifter på Fortnox är att skapa en kultur och miljö där man vågar prova. Detta för att hitta nya sätt att hantera olika detaljer, men också för att komma fram till nya produkter och lösningar. Även inom näringslivet behöver man bryta mönster för att vinna, det ser Nils i sin ledarroll idag.

 

Alla bör fokusera på rätt saker

Inom näringslivet talar man mycket om att ha kontinuitet och en kultur där kärnverksamheten måste fungera, exempelvis produktionen i ett producerande företag. Men det är också viktigt att stabsfunktionerna fungerar, så att produktionen får fokusera på att producera och att det runt omkring ”bara fungerar”. Det borde vara en självklarhet att även applicera detta inom elitidrotten. Om det finns en styrelse som har kontinuitet och fokuserar på styrelsearbetet, inte laguttagningar, och om ledningen (VD, sportchef, ekonomichef) med tillhörande funktioner har en kontinuitet och fokuserar på ledningsfrågor och därmed lämnar till tränaren att lösa det operativa, så kommer resultaten i form av segrar. Kan det vara så att föreningar med låga tabellplaceringar har styrelser som inte fokuserar på styrelsefrågor? Ledningen bör fokusera på ledningsfrågor med tillhörande funktioner och låta tränare sköta det operativa, dvs laget. Styrelseordförande kan ju inte lägga sig i hur produktionschefen bemannar maskinerna ute på golvet.

 

Det finns idag fler gemensamma beröringspunkter än olikheter inom näringslivet och elitidrotten, även om spetskompetensen är olika, så är ledarskapet många gånger lika. Det handlar i slutänden om att leda människor.

 

 

Dela