Högström & Co har ingått i ett nytt internationellt samarbete

För att ytterligare stärka Högström & Co:s ambition att hjälpa våra kunder att nå bästa möjliga resultat har vi nu gått med i ett internationellt nätverk med företag som har liknande ambitionsnivåer som oss själva, d.v.s. finna rätt ledare.

Lense & Lumen Advisory Group är namnet på nätverket som för närvarande består av sju europeiska executive search företag.

Wilma Consulting, Finland

De Bord International, Schweiz

Hansen Toft, Danmark

Dr Maier + Partner, Tyskland

ARROWMAN Executive Search, Frankrike

Arethusa, Italien

Högström & Co, Sverige

 

Ambitionen är att bygga upp ett nätverk som täcker fler länder av betydelse.

Företagen i nätverket har många års erfarenhet av rekrytering och searcharbete på ledningsnivå, vilket gör att vi är trygga med att rekommendera våra kollegor till dig som har behov av hjälp i dessa länder.

Genom detta nätverk kommer vi också att kunna utveckla våra processer och utbyta erfarenheter.

Läs mer på lladvisorygroup.com

 

 

 

 

 

 

 

Dela