Högström & Co har ingått i ett nytt internationellt samarbete

För att ytterligare stärka Högström & Co:s ambition att hjälpa våra kunder att nå bästa möjliga resultat har vi nu gått med i ett internationellt nätverk med företag som har liknande ambitionsnivåer som oss själva, dvs finna rätt ledare.