Högström & Co is now member in a new international network

To further strengthen the position of Högström & Co: s ambition to help our customers to achieve the best possible result, we are now new members in an international network with companies with similar level of ambitions, with focus on finding the right leaders.

Högström & Co har ingått i ett nytt internationellt samarbete

För att ytterligare stärka Högström & Co:s ambition att hjälpa våra kunder att nå bästa möjliga resultat har vi nu gått med i ett internationellt nätverk med företag som har liknande ambitionsnivåer som oss själva, dvs finna rätt ledare.