Reflektioner; Fysisk intervju eller inte?

På Högström & Co förespråkas fysiska intervjuer för att kunna göra kvalitativa bedömningar, både för kandidatens och uppdragsgivarens skull. Med det sagt behöver inte en virtuell intervju ge ett sämre resultat än en fysisk. Dock finns det variabler att ta hänsyn till och det är bra om man funderar kring dessa innan man bestämmer sig … Läs mer…