Reflektioner; Några tankar från Håkan Cöster

Konsultens erfarenhet och engagemang blir avgörande för kunden

 

Håkan Cöster är konsult inom Högström & Co sedan 2006 och har lång erfarenhet från ledande positioner inom främst FMCG – Fast Moving Consumer Goods.

 

Jag flyttade till Kalmar med familjen 1995 när jag blev VD för Candelia, en sammanslagning av ICA:s Svea Choklad och KF:s Nordchoklad. Så småningom kom jag till Orrefors Kosta Boda som VD och påbörjade det struktureringsarbete som egentligen borde startats flera år tidigare. Det var en tuff resa och här fördjupade jag samarbetet med Högström & Co som även hjälpte oss att titta över vår försäljningsorganisation.

 

När Royal Scandinavia sålde Orrefors Kosta Boda till New Wave Group och jag lämnade som VD var familjen fast rotad i Kalmar och jag sökte intressanta yrkesmässiga utmaningar så att vi kunde stanna kvar. Så småningom blev det Högström & Co.

Konsult i över tio år

Nu har jag arbetat som konsult i över tio år och det har varit fantastiska år. Ingen dag är den andra lik och jag uppskattar främst relationen med alla kunder. Att arbeta med rekrytering på hög nivå innebär att vi med vår affärsinriktade strategi får en väldigt nära relation med kunderna, både på ägarnivå och ledningsnivå och en djup insikt i kundens affär och utmaningar.

 

Känslan av att vara involverad i kundens verksamhet och att bidra till deras utveckling vad gäller tillväxt och lönsamhet är otroligt motiverande! Här har jag förstås dragit nytta av min erfarenhet som företagsledare och den metodik vi arbetat fram inom Högström & Co.

 

Ända sedan jag började på Högström & Co har strategin varit att tillföra ett tydligt värde till kundens verksamhet. I dessa tider med snabb teknologiutveckling och internationalisering, där en stor del av de produkter och tjänster som finns på marknaden är mer ”transaktionella” (automatiserade och lätt jämförbara) till sin karaktär har vi valt att inta en annan position: den som en nära och engagerad problemlösningspartner till kunden.

Två olika kompetenser

Ett bra exempel på en bransch som är mer ”transaktionell” är bemanningsbranschen som skapar enkla och effektiva rutiner för att lösa kundens bemanningsbehov snabbt. Man tillgodoser kundens behov av en snabb och enkel lösning. Detta innebär också att bemanningsbranschens lösningar ofta är enkla att jämföra och kunderna byter ofta till de billigaste leverantörerna.

 

Högström & Co finns i en annan bransch, Executive Search, där rekryteringarna är av strategisk betydelse för kunden. Vi agerar mer som rådgivare i nära dialog med kunden och på så sätt skapas rätt lösning.  Man söker därför konsulter med djupare kompetens och erfarenhet av företagsledning. Konsultens erfarenhet, engagemang och förmåga att utmana kunden blir det avgörande istället för billiga, mekaniska och enkla lösningar, ofta kryddade med ”tester”. Jag menar att det i grunden är två helt olika kompetenser.

Förändring i branschen

En stor förändring de senaste åren i vår egen bransch är att nu finns många kandidater tillgängliga via LinkedIn och liknande sajter. Det innebär att headhunterns egna nätverk av ”bra VD-kandidater” inte längre är av samma värde för kunden. Däremot ökar värdet av en stark researchfunktion med insikt i olika branscher och typer av befattningar för att kunna göra en effektiv sökning. Där har vi lagt mycket tid på att förstå kundens bransch, konkurrenssituation, trender, förväntningar från ägare m.m. för att ha så bra förutsättningar som möjligt.

 

Fokus blir alltmer att kunderna önskar en kompetent och god samtalspartner. Argumentet att ”vi har de bästa kandidaterna” biter inte längre. Så säger ju alla!

 

Håkan Cöster

 

Klicka här för prenumeration av vårt nyhetsbrev; Reflektioner

 

 

Dela