Reflektioner; Fysisk intervju eller inte?

På Högström & Co förespråkas fysiska intervjuer för att kunna göra kvalitativa bedömningar, både för kandidatens och uppdragsgivarens skull. Med det sagt behöver inte en virtuell intervju ge ett sämre resultat än en fysisk. Dock finns det variabler att ta hänsyn till och det är bra om man funderar kring dessa innan man bestämmer sig för vad som är lämpligt i den rekrytering man ska göra.

Vi väljer här att nämna två varianter av den virtuella intervjun; telefonintervjun och videomötet. Båda varianter är i regel lätt att hitta tid till eftersom man slipper resa. Det man helt går miste om via telefonen är kroppsspråket och man ser heller inte vilka omständigheter kandidaten befinner sig i under samtalet. Det gör bedömningen svårare. Men, där ett videomöte kan brista i tekniken är telefonen ibland ett tryggare alternativ. När det kommer till den typ av rekrytering som Högström & Co utför, är telefonintervjun dock ett undantagsfall. Sker intervjun över telefon är kandidaten många gånger ”känd” sedan tidigare på något vis och konsulten har därför redan bildat sig en uppfattning om karaktären. Intervjun blir då mer en avstämning av kandidatens CV gentemot kravprofilen samt avstämning kring kandidatens motivationsfaktorer för kundföretaget och tjänsten.

 

Ett flertal variabler bidrar till bedömningen

Trots att teknikens möjligheter idag underlättar på många sätt finns det baksidor, speciellt när det gäller bedömning av människor. Det är ett flertal variabler som bidrar till konsultens bedömning kring huruvida kandidaten stämmer in på kravprofilen eller ej. Känsliga ämnen, såsom t.ex. uppsägningar och personliga bekymmer som ställt till det i karriären, är enligt vår expertis svårare att få fram vid den virtuella intervjun. Till skillnad mot telefonintervjun ser man varandra visuellt vid ett videomöte, men det är oftast bara en bråkdel av personen som hamnar i bild och vissa delar av kroppsspråket går förlorat. Det kan därför vara svårare att avgöra t.ex. hur bekväm kandidaten är i situationen eller med en specifik fråga.

Viktigt att bygga en relation till kandidaten

I en fysisk intervju använder konsulten många sinnen för att lära känna kandidaten man möter. Känseln, i form av ett handslag, är ett av dem och det bidrar till helhetsbedömningen, vilket man endast får vid fysisk närvaro. Att ha en fysisk intervju ger givetvis inga garantier på att man får en bättre bild av kandidaten, men att tidigt i processen ha bra förutsättningar är en fördel, för båda parter. Att lära känna kandidaten och därmed bygga en bra relation är viktigt för processen. Man vill ha en så avslappnad miljö som möjligt för att kandidaten ska känna sig bekväm och kunna öppna upp i dialogen. Har man en fysisk intervju är förutsättningarna lättare att påverka. Vid en virtuell intervju finns risken att tekniken inte fungerar ordentligt. Då tappar man flytet i dialogen och det kan vara svårare att skapa en bra grund för relationen.

Virtuella intervjun är attraktiv

Vi ser emellertid att vardagens tempo och affärslivets anspråk gör den virtuella intervjun attraktiv. Det sparar tid och aspekten för miljön ska man inte glömma. Ju stadigare de tekniska lösningarna visar sig bli, desto mer kommer denna typ av intervju säkerligen att öka. Frågan man får ställa sig är vad som är lämpligt för just den rekrytering man står inför och ska göra.

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för prenumeration av vårt nyhetsbrev; Reflektioner

 

 

Dela