Jonas Carlsson ny Ekonomichef på Gota Media

Jonas Carlsson blir ny Ekonomichef på Gota Media. Närmast kommer Jonas från tjänsten som Ekonomi- och IT-chef på KF Göta och han har tidigare haft motsvarande befattning på HSB Sydost. Jonas tillträder tjänsten som Ekonomichef på Gota Media under våren 2018.

 

Vi på Högström & Co önskar Jonas och Gota Media lycka till!

 

Gota Media är en ledande tidningskoncern i Sverige och omsätter strax över en miljard SEK med  ca 700 anställda. I koncernen ingår ett tiotal rörelsedrivande bolag. Redan 1997 inledde dåvarande Borås Tidning AB och Sydostpress AB ett samarbete och ett korsvist ägande mellan tidningskoncernerna. I december 2002 togs det formella beslutet att fusionera bolagen vilket skedde under 2003 under det nya namnet Gota Media AB. Koncernen har därefter expanderat genom förvärv men med kärnverksamheten inom lokal dagspress. I januari 2018 blev Gota Media hundraprocentig ägare av Skånemedia.

 

 

Dela