Håll dig uppdaterad: aktuella tjänster, nyheter och artiklar

Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering.

Vi är en aktiv partner med djup insikt om våra kunders verksamhet och bransch

Vi ger oss inte förrän vi hittat rätt kandidat som ökar konkurrenskraften och skapar resultat.

Följ oss på LinkedIn, där delar vi våra aktuella tjänster, nyheter och artiklar.

Aktuella tjänster hittar du även i en samlad lista på vår hemsida.

Registrera dig i vår databas, då söker du smidigt tjänsten du är intresserad av.

Prenumerera på Reflektioner; artiklar och nyheter från Högström & Co via mail.

 

 

Global konkurrens. Hård kamp om medarbetare och marknadsandelar. Ökade krav på etik, effektivitet och konkreta kundvärden. Sociala medier som gör att bra och dåliga arbetsgivare snabbt hamnar i sökarljuset. Så ser verkligheten ut på 2010-talet. En konsekvens för din verksamhet är att det blir allt viktigare, och allt svårare, att knyta till sig de bästa krafterna.

Det är här Högström & Co kommer in i bilden. Vårt omvärlds- och marknadsperspektiv innebär att vi sätter oss in i din verksamhets utmaningar och behov. På så sätt får vi en tydlig bild av vilka insatser som krävs och vilka egenskaper som chefen eller specialisten bör ha. Läs mer om vårt erbjudande här.

Kontakta oss!

 

 

 

 

 

Dela