Sydsvenska handelskammarens höstmöte

Torsdagen den 30 november hade Sydsvenska handelskammaren sitt årliga höstmöte på Malmö Börshus. Som vanligt mycket väl besökt. Denna gång med en partiledare, tre landshövdingar, 385 medlemmar och 20 anställda.

Under höstmötet utsågs Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte. Priserna delas ut årligen för att uppmärksamma teknikens betydelse för samhälle, livskvalitet och företagande.

Årets Tekniker tilldelas en person som genom sitt arbete bidrar till samhällets utveckling och inspirerar andra tekniker. Årets vinnare var Elina Berglund, medgrundare och CTO på Natural Cycles – en preventivmedelsapp som består av en unik algoritm som detekterar och förutser ägglossning och fertilitet. Priset Årets Tekniklöfte tilldelas en person i uppstartsfasen av sin teknikkantade karriär. Årets vinnare var Madeleine Källmarker som arbetar med ett projekt på Chalmers som syftar till att integrera nya lösningar på förnybara energikällor med arkitektur. I projektet har löv utforskats, både strukturell uppbyggnad och kemiska reaktioner som omvandlar energi genom fotosyntes. Madeleine utvecklar designen av ett skärmtak där regnvatten samlas och omvandlar vätgas genom solceller.

Under mötet gavs också en kort sammanfattning från en ny undersökning. Sydsverige Live är en analys som granskar sydsvenska investeringar och tillväxt. Analysen tar avstamp i ett stort antal djupgående intervjuer med företagsledare i regionen. Detta kombineras med omfattande analys av statistik, delvis från källor som ofta förbises. Gå gärna in på handelskammarens hemsida för att läsa mer.

Mötets huvudnummer

Mötets huvudnummer var Annie Lööfs anförande och frågestund. Ett av de mer intressanta beskeden hon gav ur ett sydsvenskt näringslivs perspektiv var det om finansieringen av den s.k. höghastighetsbanan. Centerpartiets förslag är att bilda ett separat konsortium av modellen Öresundsbron. Detta för att satsningen på höghastighetsbanan inte skall ta medel från de behov som finns av att upprusta den befintliga infrastrukturen.

 

Håkan Cöster

Dela